• Over Bernaerts
 •     Historiek en Visie

      Virtueel bezoek van het Veilinghuis Bernarts

     Informatie voor de klant : de verkoper
   

  Als u beslist een kunstvoorwerp via het huis Bernaerts te verkopen, volgt hieronder kort de procedure:

   

  ¤ Schatting bij Bernaerts

  In dit geval brengt u de goederen naar onze burelen en wij geven indien mogelijk onmiddellijk en vrijblijvend een beoordeling en een waardebepaling, alsook alle nodige informatie betreffende de veiling.
  Voor een inboedel, een grote partij goederen of volledige verzamelingen zullen onze experten graag ten huize komen. Gelieve in dit geval een afspraak te maken. Voorafgaande informatie of foto’s van de goederen zijn in dit geval nuttig maar niet noodzakelijk.
   
  ¤ Schatting per post of email
   
  Advies kan per mail worden verkregen. In de mate van het mogelijke/ haalbare worden mails beantwoord binnen de week na verzending.
  Dit advies sluit een exacte waardebepaling uit. Het bestaat erin dat u op de hoogte gebracht wordt van een eventuele verkoopwaardigheid in één van onze veilingen. 
  Gelieve ons een foto te sturen met daarop, indien gekend, de afmetingen, de beschrijving en eventuele herkomst van het voorwerp. Een handtekening, datum, gebruikte materiaal of gebreken vermelden is steeds hulpzaam. Onze expert zal U dan contacteren per telefoon of email met de vraag met het betreffende werk op onze burelen langs te komen (Verlatstraat 16, ruime parkeermogelijkheid op de gedempte Zuiderdokken). Voor belangrijke stukken en grote inboedels komen we graag bij u thuis.
   
  ¤ Schattingen voor verdeling/ verzekeringen
   
  Onze experts staan te uwer beschikking voor het opstellen van een schattingsverslag, geldend voor privé-gebruik, voor notarissen of verzekeringsmaatschappijen. De kosten voor zulk een expertise worden op voorhand besproken: afhankelijk van de omvang van de schatting forfaitair of op percent. Indien op percent, wordt 3% gerekend op de minimale schattingswaarde. Belangrijk: dit bedrag wordt u terugbetaald indien u na een bepaalde tijd beslist het voorwerp/ de voorwerpen in veiling te brengen: er wordt dan geen 15% maar 12% commissie gerekend. Zodoende wordt zo’n schatting / expertise kosteloos.

  - Extra expertisekosten: voor bepaalde domeinen doet het huis Bernaerts beroep op externe experten. De kosten die hiermee gepaard gaan (meestal 3% op de schattingsprijs) zullen doorgerekend worden aan de verkoper. Het gaat om stripverhalen, juwelen, wapens en Asiatica.  

   
  Na de taxatie/ expertise door de expert, zal een contract (of ‘consignatieborderel’) opgemaakt worden in onze burelen of bij u thuis.
  Dit contract behelst de verkoopscondities, de persoonlijke gegevens van de verkoper en het bedrag van de commissie, de gebruikelijke 15% op de hamerprijs. Het meest aangeraden wordt de goederen af te leveren in de veilingzaal (Verlatstraat 16-22 te 2000 Antwerpen). Er kan ook een transport geregeld worden op kosten van de verkoper. De mogelijkheid bestaat ook om een volledige inboedel te verwerken, lees het volledig vrijmaken van de woning/ appartement. Daarvoor kiest Bernaerts in overleg met de verkoper de verkoopzaal die de voorwerpen niet geschikt voor antiekveilingen kan verkopen.
  De goederen die wel in aanmerking komen voor een antiekveiling bij Bernaerts zullen geplaatst worden in de daartoe meest relevante cataloog met eventuele foto en beschrijving.
  Houd rekening met de aflsuitdatum voor de veiling: ten laatste één maand voor het begin van de expositie. Vb.: veiling 11-12 mei, expo: 7-8-9-10 mei, afsluitdatum: 7 april.

  Limietprijzen
   
  Onze experten zullen de huidige waarde van uw goederen vaststellen na taxatie. Op het consignatieborderel wordt voor elk item een schatting meegegeven.
  Let wel: er bestaan drie verschillende mogelijkheden wat betreft het vaststellen van limietprijzen.

  1. Geen limiet: het voorwerp wordt verkocht aan de meestbiedende zonder enige reserve, ‘à tout prix’. Op het consignatieborderel staat ‘0’ vermeld bij schatting, er komt evenmin een schatting in de catalogus. Het betreft hier goederen onder de 1000 €.

  2. Discretie: het voorwerp wordt verkocht aan de meestbiedende met een door het veilinghuis aan zichzelf opgelegde prijs, te weten ong. 25 % onder de schattingsprijs.
  Vb.: schatting 2000/2500 €, discrete limiet: 1500 €. Op het consignatieborderel staat enkel de schatting vermeld.

  3. Limietprijs: de verkoper en de veilinghouder bepalen gezamenlijk een prijs waaronder niet verkocht zal worden. Op het consignatieborderel staan deze prijzen vermeld.
  Als een stuk onverkocht bleef en het wordt bij een volgende veiling opnieuw aangeboden, wordt deze limietprijs aanzienlijk verlaagd, tot 50% van de initiële schattingsprijs.


  De commissie bedraagt 15% op de hamerslag, eventueel te vermeerderen met de transport- of extra expertisekosten. Er gelden andere tarieven voor grote verzamelingen en handelaars. Er zijn geen kosten voor fotografische opname in de catalogus. Elk item wordt online gepubliceerd en geprojecteerd tijdens de veiling.

  Na de verkoop van de goederen ontvangt u een afrekening met vermelding van de hamerprijs minus de commissie en mogelijke kosten (transport of evt. extra expertise). Dit bedrag wordt betaald vier weken na de veiling via overschrijving of met cheque, op voorwaarde dat het kavel intussen werd betaald. 

  Indien U beslist uw goederen aan ons toe te vertrouwen voor veiling, zullen wij U graag bijstaan met alle bijkomende informatie.
   

   


      Informatie voor de klant : de koper

      Glossarium

      Abonnement catalogi
   
  Nederlands  -   Français  -   English


  P L A T F O R M